Hulpverlening

Binnen RVR Kennemerland zijn 7 autonome reddingsbrigades actief. Hiervan zijn er 5 actief langs de Nederlandse kust en twee op het binnenwater.

Naast de regionale bewaking, preventie en hulpverlening hebben deze reddingsbrigades ook een rampentaak. In geval van een overstroming kan er vanuit deze regio bijstand verleend worden aan een getroffen gebied. Deze inzet zal plaatsvinden onder coördinatie van het landelijk actie centrum wat gesitueerd is op het bondsbureau te IJmuiden. Voor de uitvoering van deze taak beschikken de reddingsbrigades over diverse vaartuigen. Na alarmering verzamelen deze eenheden zich in IJmuiden. Vanaf daar wordt er, eventueel onder politie escorte, in colonne gereden naar het getroffen gebied. Hier zijn de eenheden dan tenminste 24 uur geheel zelfstandig inzetbaar. Hierna zullen de eenheden worden ververst of afgelost.

Naast deze rampentaak kan er ook regionaal bijstand worden verleend. Gezien de enorme gebiedskennis in meestal onbegaanbaar gebied of bij slechte weersomstandigheden zijn de 4×4 reddingsbrigade voertuigen vaak een uitkomst. Zo is er enkele jaren geleden door de politie gebruik gemaakt van de voertuigen van de reddingsbrigade omdat de spoeddiensten door extreme gladheid de weg niet meer op konden.

Mocht u meer willen weten over de mogelijke regionale hulpverleningstaken neemt u dan contact op met één van de contactpersonen zoals aangegeven op de contactpagina.

(comments disabled)