Doel

De RVR Kennemerland richt zich op verdere ontwikkeling van de reeds bestaande samenwerking van de zeven reddingsbrigades binnen de veiligheidsregio Kennemerland en de verdere samenwerking met ketenpartners in de Veiligheidsregio Kennemerland. Daarnaast wordt de opgebouwde kennis gedeeld met de andere RVR Coördinatoren en binnen werkgroepen op landelijk niveau.

Organisatie

Structuurteam Regio Kennemerland
Binnen de RVR is het Structuurteam Regio Kennemerland, SRK, actief. In het SRK zitten vertegenwoordigers van alle zeven reddingsbrigades. De doelstelling van het SRK is om de cultuur en entiteit van de individuele reddingsbrigades te waarborgen en daarbinnen te werken aan een uniforme structuur. Hiermee wordt onderlinge samenwerking en ondersteuning versterkt en een stevige basis geboden voor de diverse partners binnen en buiten de veiligheidsregio. Het SRK rapporteert de voortgang aan Reddingsbrigade Nederland. Dit wordt gedaan door de RVR Coördinatoren van het SRK.

Projectteams
Binnen de SRK wordt op 4 taakgebieden door projectteams gewerkt:

1. Dagelijkse zorg
2. Opgeschaalde zorg
3. Opleiding & Oefenen
4. Prestatie & Kwaliteit

Elk projectteam bestaat uit tenminste twee vertegenwoordigers van de deelnemende reddingsbrigades. De individuele projectteams hebben tot doel om, bestaande, onderlinge- en externe samenwerking in kaart te brengen. Hierin worden apart de kritieke prestatie indicatoren in kaart gebracht. Zoals afspraken met gemeente, veiligheidsregio, Reddingsbrigade Nederland en de Kustwacht. Daarnaast zullen ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving, techniek en organisatorische veranderingen worden meegenomen in de verschillende projectteams. Binnen een taakgebied kan een projectteam gebruik maken van individuele werkgroepen waarbij diverse experts van de 7 brigades samengebracht kunnen worden.

Per jaar zal er per projectteam een plan worden opgesteld om specifieke verbeteringen door te voeren. Dit plan wordt voorgelegd aan het SRK en getoetst op haalbaarheid, zowel op basis van tijd, geschatte werkuren, kosten en wenselijkheid. Daarnaast zal er binnen de andere RVR regio’s worden geïnformeerd of dergelijke plannen daar ook hebben gedraaid of op dat moment lopen. Hiermee kan het spreekwoordelijke wiel op nieuw uit willen vinden worden voorkomen. Na instemming van het SRK zal tot uitvoering worden overgegaan van het project en rapporteert het projectteam de voortgang op de specifieke overlegmomenten van het SRK de voortgang en bewaking van de deadline.

(comments disabled)