Wat

Wat zijn en doen de reddingsbrigades in Kennemerland?

De zeven reddingsbrigades in Kennemerland zijn verenigingen van vrijwilligers, met als statutair doel: “het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood”. Meer eigentijds verwoord is hun missie: ‘het voorkomen en beheersen van ongevallen op de overgang van land en water.’

 • De zeven reddingsbrigades doen dat allen door opleidingen in het zwembad te verzorgen: in zwemvaardigheid, zelfredzaamheid en zwemmend redden.
 • De vijf kustreddingsbrigades voeren in opdracht van de gemeenten de strandwachttaak uit, bestaande uit:
   • preventie en redding,
   • Eerste hulp en slachtoffervervoer
   • het opsporen en herenigen van vermiste personen.

Werkgebied, rampenvloot en overige activiteiten

Het primaire werkgebied voor de strandwachttaak is de duinvoet tot de gemeente grens in zee op 1 km uit de waterlijn. Incidenteel zijn de reddingsbrigades buiten dit gebied inzetbaar, zoals verder op zee, in het duingebied of op het binnenwater.

Bij extreem weer kunnen de reddingsbrigades ingezet worden op en langs het water in Kennemerland. Bij veel evenementen in en ook buiten Kennemerland leveren de reddingsbrigades een bijdrage aan de veiligheid. Van de reddingsbrigades in Kennemerland beschikken er zes over een vaartuig dat behoort tot de Nationale ReddingsVloot, die door de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland wordt aangestuurd. Deze eenheden zijn in de eerste plaats bedoeld om regionaal of nationaal te worden ingezet bij overstromingen.

Materiaal & vrijwilligers

De zeven reddingsbrigades beschikken gezamenlijk over 7 vaste en 5 seizoensaccommodaties, 13 voertuigen en 30 vaartuigen, bemenst door 200 opgeleide en getrainde vrijwilligers. De kustreddingsbrigades worden grotendeels gefinancierd door de gemeenten, daarnaast zijn er inkomsten uit contributies, donaties, evenementeninzet en sponsoring.

Samenwerking sinds 2001, van SRK naar RVR

De reddingsbrigades in Kennemerland werken sinds 2001 structureel samen, in 2011 tekenden zij met de Veiligheidsregio Kennemerland een convenant over de samenwerking met de veiligheidsregio. Met de meldkamer van politie, brandweer en ambulance zijn afspraken gemaakt over de inzet van de reddingsbrigades, verder zijn er afspraken met de ambulancediensten-GHOR, de Brandweer, het Veiligheidsbureau en het Kustwachtcentrum. Vanaf 2014 is de samenwerking van de zeven brigades geformaliseerd in de Regionale Voorziening Reddingsbrigade Kennemerland, aansluitend op de samenwerkingsvorm in andere veiligheidsregio’s.

Feiten per Reddingsbrigade

De zeven reddingsbrigades in Kennemerland zijn: de Heemskerker Reddingsbrigade, de Wijk aan Zeeër Reddingsbrigade, de IJmuider Reddingsbrigade, de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, de Zandvoortse Reddingsbrigade, de Haarlemse Reddingsbrigade en de Heemsteedse Reddingsbrigade.
Voor informatie van een individuele reddingsbrigade kijk onder Waar

(comments disabled)