Veiligheidsregio ondertekent convenant met reddingsbrigades

Samenwerking zeven lokale reddingsbrigades

Op vrijdag 8 juli 2011 ondertekenen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) en de zeven lokale reddingsbrigades in de regio Kennemerland een convenant. Doel is de samenwerking bij de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op het water en strand te versterken.   

Convenant-2In het convenant staan afspraken tussen de Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder Brandweer Kennemerland en GGD Kennemerland, en de zeven vrijwillige reddingsbrigades, over de voorbereiding op en bestrijding van incidenten op het strand, binnenwater en in het water tot één kilometer uit de kust. In de praktijk werken de vrijwillige reddingsbrigades al samen met de VRK. Met dit convenant wordt deze samenwerking geformaliseerd. Dit convenant past binnen het streven van de VRK om met samenwerkingsafspraken, de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verstevigen.

Met dit convenant treden de vrijwillige reddingsbrigades op als één regionale gesprekspartner voor de VRK. Zo ontstaat een uniforme werkwijze tussen de hulpdiensten en de reddingsbrigades. Tot voor kort hadden de reddingsbrigades lokale afspraken met gemeenten en werkten zij allemaal op eigen wijze. Dit convenant zorgt ervoor dat de regionale werkwijze van de VRK wordt overgenomen in de werkafspraken met de reddingsbrigades. De afspraken in het convenant gaan niet alleen over de daadwerkelijke hulpverlening. Ook andere relevante onderdelen komen aan bod, zoals deelname aan projecten en werkgroepen van de VRK, de afstemming van plannen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en het gezamenlijk oefenen.eter uit de kust. In de praktijk werken de vrijwillige reddingsbrigades al samen met de VRK. Met dit convenant wordt deze samenwerking geformaliseerd. Dit convenant past binnen het streven van de VRK om met samenwerkingsafspraken, de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verstevigen.

De ondertekenaars van het convenant zijn de heren A.F.M. Schippers, directie Veiligheidsregio Kennemerland,  J. Sprengers, voorzitter reddingsbrigade Heemskerk, P.J.M. Heine, voorzitter reddingsbrigade Wijk aan Zee, J.C. Rozemeijer jr., voorzitter reddingsbrigade IJmuiden, R.B. Cloek, voorzitter reddingsbrigade Bloemendaal, J.H.M. Carree, voorzitter reddingsbrigade Zandvoort, J. Cornelis, voorzitter reddingsbrigade Heemstede en E. Broertjes, voorzitter reddingsbrigade Haarlem.

 

Tags:

(comments disabled)